Recenzia knihy Rytier a zbrojnoš - 1. diel

30.11.2017 04:41

Tematika 150 rokov trvajúceho „pobytu“ Turkov na našom území po moháčskej katastrofe je bohato zastúpená nielen v historických piesňach a povestiach, ale aj v románoch súčasných slovenských autorov. Jednou z nich je aj trilógia Rytier a zbrojnoš.

Zuzana Kuglerová si na plecia vzala pomerne náročnú úlohu. Osudy reálnych historických osobností vsadených do známeho prostredia v kontexte tureckej problematiky je (od)vážna vec. Každý z nás si totiž hneď spomenie na Nižnánskeho slávnu Studňu lásky, ktorú roky trpezlivo kopal Turek Omar pre svoju lásku Fatimu, alebo v neposlednom rade na novšiu ságu Juraja Červenáka Dobrodružstvá kapitána Báthoryho.

Zuzana Kuglerová je, žiaľ, pomerne neznáma slovenská autorka, ktorá píše pozoruhodné historické romány. Od autorky som pred pár rokmi mala možnosť prečítať si román Beda porazeným, zasadený do kontextu zániku Rímskej ríše, preto som bola zvedavá, aký posun nastal v jej tvorbe.

Reálne historické udalosti, reálne historické osobnosti.

Prvý diel trilógie Rytier a zbrojnoš sa odohráva v 17. storočí, kedy (nielen) Európu ohrozovala Osmanská ríša. Práve konflikty s Turkami tvoria základ príbehu. Zoznamujeme sa so štyrmi mladými ľuďmi a postupne sledujeme ich osudy nielen v Uhorsku a v Rakúsku, ale príbeh sa posúva i do ďalekého Istanbulu. Vystupujú tu reálne postavy cisára Svätej ríše rímskej, uhorského a českého kráľa Leopolda I. a jeho rodiny, jeho veľkého súpera sultána Mehmeda IV., ďalej rody žijúce na slovenskom území ako Esterházyovci, Andrášiovci, Imrich Tököli a podobne.

„,Ale tí, ktorí pôjdu do Budína, si musia uvedomiť, že pôjdu na istú smrť. Keď sa za nimi zavrú brány mesta, ťažko sa bude dostať von!´
Hovoril to, úkosom hľadiac na Esterházyho synov, z čoho chlapci pochopili, že slová adresuje im.
Pavol hrdo zdvihol hlavu:
,Rád pôjdem do toho pekla, tam budem môcť totiž tancovať čertom po chvostoch, ako mi sľuboval rytier de Griess, kým tu by som sa nudil. Nechce sa mi čakať na vojnu, radšej jej idem v ústrety. Môj brat Kurt taktiež!´“

Autorka vychádza z reálnych udalostí ako dobytie pevnosti Nové Zámky, spomína už dnes neexistujúce šľachtické kúrie, významné kláštory v hornom Uhorsku. Je zrejmé, že autorka sa v kontexte doby orientuje, stavila na historické udalosti, ktoré oblúkom neobchádza, práve naopak, niektoré časti sú detailne popísané. Sympatické je, že hoci opisuje aj útrapy lásky, nie je to jej prioritou, aspoň to tak v konečnom dôsledku nepôsobí. Preto je v románe minimum plochých dialógov, prázdnych rečí a sladkých bôľov naplnenej lásky.

Minimum plochých dialógov, prázdnych rečí a sladkých bôľov...

Snaží sa nám predostrieť udalosti tak, ako sa stali, s čím súvisí aj drancovanie, vypaľovanie dedín, bezdôvodné zabíjanie a znásilňovanie žien a mladých dievčat. Do príbehu nás vtiahne tak, že to ani nepostrehneme.

Ak autorku budeme porovnávať so známejšou Janou Pronskou, Zuzana Kuglerová z toho boja vyjde víťazne. Romány J. Pronskej sa s románmi Z. Kuglerovej totiž ani nedajú porovnať, presahuje ju najmä umeleckou hodnotou. Je preto veľká škoda, že sa jej nedostáva toľko priestoru a väčšej propagácie. Iste, autorka sa nevyhýba patetickosti, ale komplexne to románu vôbec neškodí. V centre nie je krásna utrápená hrdinka, ktorá bojuje s celým svetom. Práve naopak, hrdinami sú často obyčajní ľudia, okolo ktorých sa točí celý dej.

Negatívne však na mňa pôsobili početné pravopisné chyby, ktoré sa tiahli pozdĺž celým románom. Tiež by som vytkla používanie názvov štátnych útvarov a miest. Predsa len, hovoriť o Rakúsko-uhorsku (áno, dokonca s malým u!) pred rokom 1867 je nesprávne. Rovnako by som bola v polovici 17. storočia opatrná s používaním názvu Istanbul na označenie hlavného sídla Osmanskej ríše.

Dobre napísaný historický román.

„,Viem, že som nevítaný v tomto dome...´povedal. ,Zajatec z nepriateľského národa! Ale akože som potomok z rodu Hammadyja, pri Alahovi prisahám, že sa nemusíte strachovať o svojho druhého syna! Postarám sa, aby sa k vám vrátil živý a zdravý. Nemám matku, ktorá by sa o mňa tak bála, ako sa bojíte vy! Ale keby som ju mal, želal by som si, aby ma milovala tak, ako Kurta milujete vy!´“

Autentickosti príbehu pridáva používanie rôznych tureckých výrazov, dokonca celých viet v turečtine. Ale, keďže nepatrím medzi znalcov turečtiny a predpokladám, že viacerí čitatelia touto znalosťou tiež nedisponujú, ak už nie v poznámke pod čiarou, tak aspoň v závere sa mohli vyskytnúť vysvetlivky. Nielen k výrazom, ale aj k niektorým dejinným udalostiam, ktoré síce v knihe nie sú bližšie rozvedené, no zišlo by sa ich dotiahnuť do konca, alebo aspoň priblížiť.

Historický román Rytier a zbrojnoš hodnotím pozitívne, som milo prekvapená jeho kvalitou. Na mňa zapôsobil nielen obsah a jeho dejová línia, ale aj autorkina snaha o priblíženie reálnych udalostí – konfliktov s Turkami – rovnako ako priblíženie geografického prostredia, dediniek dnešného novozámockého okresu. Ak ste fanúšikom dobre napísaných historických románov, ale podlomené kolená a rozviazané živôtiky vás nelákajú, určite po trilógii Rytier a zbrojnoš siahnite.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

PARS ARTEM

Recenzie

30.11.2017 04:42

Recenzia knihy Rytier a zbrojnoš - 2. diel

Je pravdou, že o dejinách nášho územia máme málo vedomostí. Ak sa o ne cielene nezaujímame a na dejepise sme si miesto počúvania výkladu radšej posielali so spolužiakmi „lístočky“ a rôzne iné odkazy, ani sa o nich nemáme ako dozvedieť. Určitý obraz o nich nám však môžu ponúknuť napr. aj historické...
30.11.2017 04:41

Recenzia knihy Rytier a zbrojnoš - 1. diel

Tematika 150 rokov trvajúceho „pobytu“ Turkov na našom území po moháčskej katastrofe je bohato zastúpená nielen v historických piesňach a povestiach, ale aj v románoch súčasných slovenských autorov. Jednou z nich je aj trilógia Rytier a zbrojnoš. Zuzana Kuglerová si na plecia vzala pomerne...

Rozhovory

30.11.2017 04:44

Rozprávkarka slovenských dejín a povestí

Nie každý rád prijíma označenie regionálna autorka. Poniektorí ho považujú za zúženie dosahu ich tvorivého talentu. Spisovateľka Zuzana Kuglerová, ktorá sa do Žiliny presťahovala pred osemnástimi rokmi, je však na toto označenie hrdá. Má za sebou životné etapy vo viacerých mestách. Prvou...