Recenzia knihy Rytier a zbrojnoš - 2. diel

30.11.2017 04:42

Je pravdou, že o dejinách nášho územia máme málo vedomostí. Ak sa o ne cielene nezaujímame a na dejepise sme si miesto počúvania výkladu radšej posielali so spolužiakmi „lístočky“ a rôzne iné odkazy, ani sa o nich nemáme ako dozvedieť. Určitý obraz o nich nám však môžu ponúknuť napr. aj historické romány.

V druhom diele trilógie Rytier a zbrojnoš sa opäť stretávame s postavami z prvej knihy, avšak dej obohacujú aj postavy nové. Opustíme obliehaný Budín a napätú Viedeň, rozlúčime sa s hrdinami v hornom Uhorsku a prenesieme sa do ďalekej Osmanskej ríše. A to priamo do háremu sultánovho begler bega. Tu naplno vyvrcholí osobná tragédia unesenej najbohatšej a najkrajšej dedičky uhorského grófa Andrášiho, Pavlovej snúbenice. Prvá časť tejto knihy sa viac-menej venuje Amálii Andrášiovej, jej pohane, úteku z Istanbulu a peripetiách jej návratu k otcovi.

Druhá časť je viac mystickejšia s výraznými prvkami symboliky, ozvláštňujú ju rôzne legendy, povesti, mýty, prorocké sny a mýtické bytosti – symboly víťazstva. Miešajú sa nám tu nielen moslimovia, kresťania, ale aj židia a kozáci, ich náboženstvo popretkávané rôznymi pohanskými prvkami. Prekvapí vás, koľko toho majú všetky tieto vyznania spoločné a že vychádzajú z rovnakých príbehov, i keď prispôsobených danej kultúre.

Zápletka je nepredvídateľná...

Spoznávame úlohu Aranky, podľa kozákov Svätej vyvolenej, putujúcej rôznymi životmi, pokým nebude večne so svojím milým. Táto rovina je niečo na pomedzí fantasy a šialenstva, ale zapadá do konceptu celej knihy. Do popredia tu najviac vystupujú historické udalosti, ktoré nám autorka predostiera, najmä dobytie nedobytnej pevnosti Nové Zámky a plienenie dnešného južného Slovenska. Rozohráva sa tu boj na dvoch frontoch. Jedným je ohrozenie postavenia uhorského kráľa a cisára Leopolda I., keď sa zradca Imrich Tököli spojí s Turkami, ale aj vnútorná kríza Osmanskej ríše, keďže postavenie sultána Mehmeda IV. ohrozujú dve bábätká, praví dedičia sultanátu po priamej línii. Zápletka je skutočne nepredvídateľná, samozrejme, ak nerátame reálne historické fakty, o ktorých vieme, ako sa skončili.

„Každý vedel, že sa schyľuje k neodvratnému stretnutiu dvoch silných protivníkov: Leopolda a Mehmeda. Mehmed chcel zbúrať múry Viedne, aby sa cez ich ruiny mohol dostať do ďalších častí hrdej a nezávislej Európy, Leopold zas, naopak, chcel, aby sa nekonečné, státisícové sagbaty, ktoré sa zhromažďovali v Budínskom pašalíku, na múroch Viedne, rozbili. Východ sa chystal zaliať Západ obrovskou záplavovou vlnou a Viedeň stála proti tej záplave ako osamotená skala v mori.“

Autorka ponúka ucelený obraz o časti našej histórie.

Dej je pútavý, napínavý hneď od začiatku. Tým sa výrazne líši od prvého dielu, ktorý bol miestami spomalený a nevýrazný. V dvojke sa síce dočkáme akcie hneď od začiatku, ale aj tu sa nájdu ťažkopádne pasáže, kde by viac dynamiky neuškodilo. Oceňujem autorkinu prácu s dialógmi, je to ďalšia pozitívna zmena oproti prvej knihe, kde viac využívala nepriamu reč. Na atraktivite pridávajú aj vety v turečtine alebo v ukrajinčine, jazyku kozákov, ktorí v príbehu zohrávajú dôležitú úlohu. Tu sa dočkáme aj ich prekladu v závere knihy, spolu s ďalšími vysvetlivkami moslimskej, aj kozáckej kultúry. Nechýba ani vysvetlenie niektorých faktov, ktoré sa v prvom diele priam bytostne žiadalo. Uspokojí vás aj autorkin doslov, vysvetlí, čo sa stalo s hrdinami tohto románu, mestami a dedinami, v ktorých sa príbeh odohral. Doplní aj niektoré historické fakty, a tak čitateľovi ponúka ucelený obraz o tejto časti našej histórie.

Mierna dávka romantiky, ale aj erotiky.

Rytier a zbrojnoš má vďaka autorkinmu nespochybniteľnému rozprávačskému talentu oveľa vyššiu hodnotu ako bezduché historické romance súčasných autoriek tohto žánru. Veľkým pozitívom je zaujímavý námet, stvárnený autorkou, jej rozprávanie o udalostiach dávno minulých, na ktoré však netreba zabúdať. Spolu s miernou dávkou romantiky, ale aj erotiky vytvárajú kompaktný celok a určite nepochybíme, keď po ňom siahneme.

„,Prečo rytieri nemôžu ľúbiť svoje princezné?´
,Lebo sú rytieri a princezné sú princezné. To sa nedá zmeniť. Nemôžem nahradiť úctu a česť láskou, pretože tú som daroval inej žene.´
,Dobre. Už nemusíš nič vysvetľovať. Chápem. Chceš zostať verný Džubaide. To ťa ctí rytier. Som rada, že mi otec vybral takého ochrancu. Teraz už môžeš ísť. Už som sa upokojila.´“

Druhý diel prekonal prvý, a tak vás určite navnadí na vyvrcholenie trilógie román V tureckom náručí, ktorý pred pár mesiacmi vyšiel aj knižne. (2015) V ňom sa dozvieme, ako to dopadlo s potomkami postáv, ktorých osudy sme mohli sledovať v prvých dvoch knihách.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

PARS ARTEM

Recenzie

30.11.2017 04:42

Recenzia knihy Rytier a zbrojnoš - 2. diel

Je pravdou, že o dejinách nášho územia máme málo vedomostí. Ak sa o ne cielene nezaujímame a na dejepise sme si miesto počúvania výkladu radšej posielali so spolužiakmi „lístočky“ a rôzne iné odkazy, ani sa o nich nemáme ako dozvedieť. Určitý obraz o nich nám však môžu ponúknuť napr. aj historické...
30.11.2017 04:41

Recenzia knihy Rytier a zbrojnoš - 1. diel

Tematika 150 rokov trvajúceho „pobytu“ Turkov na našom území po moháčskej katastrofe je bohato zastúpená nielen v historických piesňach a povestiach, ale aj v románoch súčasných slovenských autorov. Jednou z nich je aj trilógia Rytier a zbrojnoš. Zuzana Kuglerová si na plecia vzala pomerne...

Rozhovory

30.11.2017 04:44

Rozprávkarka slovenských dejín a povestí

Nie každý rád prijíma označenie regionálna autorka. Poniektorí ho považujú za zúženie dosahu ich tvorivého talentu. Spisovateľka Zuzana Kuglerová, ktorá sa do Žiliny presťahovala pred osemnástimi rokmi, je však na toto označenie hrdá. Má za sebou životné etapy vo viacerých mestách. Prvou...