O literatúre inak


Rekapitulácia roku 2020

12.09.2020 22:01

Čo je u nás nové? Pár radostných udalostí,

ku ktorým nesporne patrí vydanie nových kníh a príprava ďalších titulov. Po zložitých skúsenostiach s distribúciou poézie sa naše vydavateľstvo rozhodlo obmedziť vydávanie básnických zbierok. Viac sa chceme sústrediť na rozsiahlejšie prozaické útvary - romány, rozprávky, povesti, novely. Neznamená to, že na poéziu uplne zanevrieme, ale vydávať ju budeme za iných podmienok. Prvoradá bude kvalita ponúknutého diela a zabezpečené finančné krytie. 

 

Skúsenosti s debutantami

Veľkým ponaučením je pre nás  debut prvej laureátky našej súťaže PARS POETRY - kauza, ktorá vyústila do trestného oznámenia na polícii zo strany autorky. Ukázalo nám to, že aj medzi nami sú ľudia, ktorí si neuvedomujú, za akých ťažkých podmienok na Slovensku vychádza knižná podoba poézie a že drvivá väčšina básnických zbierok je financovaná formou samoplatcovstva.  Nebudeme sa rozpisovať o príčinách sporu, hoci pre nás je nepochopiteľné konanie debutantky, jej útok voči združeniu, ktoré jej udelilo cenu laureata Pars Poetry 2018 a voči vydavateľovi, ktorý jej financoval vydanie poézie. Napriek tomu, že sa kniha pomerne dobre predávala, sme titul z týchto dôvodov stiahli z distribucie.


P.S.

K tejto kauze iba toľko: keďže autorka napadla právoplatnosť zmluvy, ktorú sama dobrovoľne podpísala, urobíme pre ňu ešte toľko, že môže knihu ponúknuť akémukoľvek vydavateľovi. Ak nájde takého, čo jej to vydá zo svojich peňazí, prípadne sponzora, tak si osobne objednám z jej nového vydania minimálne päť kusov. Prajeme jej šťastné hľadanie nového vydavateľa.

 

Príprava ďalších titulov

V tomto roku sme uviedli na trh dve básnické zbierky – Čarovný záhradník od Kristínky Janegovej a Pozbierané básne od Danky Janebovej. Kristínka financovala svoju knihu ako samoplatca, Danka z grantovej schémy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Príprava oboch kníh bola veľmi príjemná, v priateľskom duchu, vďaka dostatočnej výške financií sme im mohli dopriať aj primerané promo. Krst prebehol v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave. Na svet taktiež prišla kniha nestora slovenských aforistov, Jána Majerníka s názvom Satirikov d(y)ikcionar, financovaná vďaka dotačnej schéme FPU.

Do konca roka uvedieme na trh ešte tri tituly

Historický román Zuzany Kuglerovej Rimanka a kvádsky kráľ, (financované z grantovej schémy),

zbierku Rozprávky o mojich kvetoch tiež od autorky Zuzany Kuglerovej, (financované z grantovej schémy),

zbierku básní Janky Biskupičovej Terra inkognita. (financované formou samoplatcovstva).

Plánujeme tiež druhé vydanie knihy Ondreja Kalamára Pivo u Chárona (samoplatcovstvo) a trojjazyčného príbehu pre deti Laura a Sebastian od Danky Janebovej (dotačná schéma Nitrianskeho samosprávneho kraja).

 

Hneď od začiatku roku 2021 sa púšťame do prípravy ďalších titulov, na ktoré sme získali granty.

Posledný valčík pre Maleu od nášho zosnulého priateľa Maroša Bančeja, antológiu poézie a prózy členov Pars Artem Štyria muži, desať žien.

 V „merku“ máme ďalšie knihy – produkciu pre deti a mládež. O svojom psíkovi Bakovi napísala Marta Harajdová. Chceme jej príbeh pripraviť podobným spôsobom, ako Lauru a Sebastiána od Danky Janebovej - čiže ako trojjazyčnú knihu. Nemecký preklad zabezpečí Štefan Ziegler. Hľadáme resp. dohadujeme ešte poľskú jazykovu mutáciu.  

Ďalšia kniha má názov  Pán Škrabko a Ťululum, tiež je určená pre deti, jej autorom je Jakub Kvant.  

Čo sa týka tvorivých aktivít našich autorov – rozpísaný je druhý diel kvádskej epopeje Zuzany Kuglerovej, ktorý bude mať názov Riman a kvádska princezná.

V príprave je aj kniha nášho druhého laureáta, básnická zbierka Marka Sopka.

 

Plány sú ako sa patrí, tak si len želajme, aby sa naplnili, aby spolupráca priniesla autorom aj vydavateľovi len a len radosť.

—————

Späť