O literatúre inak


Rozhovor Martina Chudíka s autorkou historických próz, Zuzanou Kuglerovou

31.03.2020 08:30

Tvorivá energia je ako prameň vody...

 

Básnik  Martin Chudík  a jeho otázky pre Zuzanu Kuglerovú, poetku, prozaičku, autorku historických románov, zakladateľku združenia internetových autorov Pars Artem a riaditeľku rovnomenného vydavateľstva.

 

 1. Kedy ste začali literárne tvoriť?

Asi v dvanástich, trinástich rokoch som sa pokúsila napísať svoj prvý román. Písavala som si ho v škole cez prestávky do veľkého zošitu ceruzkou. Bol z praveku.

 

 1. Čo Vás inšpirovalo k literárnej tvorbe?

Prišlo to akosi samé s prvými knihami, čo som prečítala. Tou mojou prvou bol ,,Nevedko v slnečnom meste". Vtedy som si povedala – tak niečo takéto budem v budúcnosti robiť aj ja.

 

 1. Čomu ste sa v začiatkoch venovali: poézii či próze?

Ako som už spomínala, na začiatku bol román. Ale veľmi skoro som prešla na poéziu. Ešte na základnej škole, v ôsmej, deviatej triede.

 

 1. Akú tému ste uprednostňovali – lásku k prírode, k vlasti, ľúbostnú poéziu,...?

Ľúbostnú, ale aj spoločenskú poéziu. Moje prvé dve knihy boli básnické zbierky ,,Madona v hmlách“ (je to zbierka občiansko-lyrickej poézie) a ,,Opakovaný záber“ – zbierka ľúbostnej poézie z vysokoškolských čias.

 

 1. Ktorí literárni tvorcovia Vás najviac ovplyvnili?

Vojtech Mihálik, Milan Rúfus, Miroslav Válek, z mojej generačnej vlny básnici Ondro Čiliak, Pavol Janík, Daniel Hevier, Dana Hivešová-Šilanová, Anna Ondrejková, Jožko Urban, z tých mladších Peter Bíly. A mám rada internetovú poéziu, je na nej veľa skutočne talentovaných autorov.

 

 1. Ktorých spisovateľov najviac obdivujete?

Ak odhliadnem od poézie, tak mojim vzorom je poľská literárna vlna z prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia, (Henrik Sienkewicz, Žofia Kossakova, Stanislav Lem, Kosidovský). Páči sa mi, ako systematicky a podrobne spracovali poľské dejiny, niečo také zatiaľ slovenskej literatúre chýba a tak trošku si z nich beriem vzor.

 

 1. Dávate prednosť klasickej alebo modernej tvorbe?

Všetkému, čo je dobré. Páči sa mi moderná tvorba, ale inklinujem aj ku klasike.

 

 1. Koľko kníh ste už napísali/vydali?

Ak počítam aj spoločné zborníky a antologie, tak ich už bude do päťdesiat.... Vlastných cca o desať menej.

 

 1. Boli niektoré Vaše diela preložené do iných jazykov?

Áno, do češtiny, nemčiny, aj angličtiny, ruštiny, bulharčiny, bieloruštiny, polštiny, rumunčiny.

 

 1. Ktoré z Vašich doterajších diel je Vám najbližšie?

Asi knihy, zaoberajúce sa slovenskou históriou, Čarodejnica z Petrovíc, Rytier a zbrojnoš a Kliatba kožušníkovej vdovy, Legenda o Selenovi, Hawranok.

 

 1. Čo pre Vás znamená možnosť literárne tvoriť?

Asi všetko. Relax, vášeň, potrebu.

 

 1. Kto Vás v tvorivosti najviac podporuje?

Moji blízki, priatelia, rodina. Ale boli časy, keď som si priestor na tvorivosť doslova musela vybojovať vlastnými lakťami.

 

 1. Kam chodíte čerpať energiu? Kde sa najčastejšie stretávate s Vašou múzou?

Mám prezradiť? Radšej nie, chodili by tam za ňou aj iní... A tvorivá energia je darom, ako prameň, ktorý je stále plný vody, môžete k nemu chodiť akokoľvek často, vždy naberáte, lebo tá voda tam vždy je.

 

 1. Aké sú Vaše plány do budúcnosti?

Písať, písať, písať...

 

 1. Vráťme sa ešte nachvíľu do Vašich detských liet. Chodili ste radi do školy?

Niektoré predmety, vďaka obľúbeným učiteľom, som zbožňovala (slovenčinu, literatúru, výtvarnú výchovu) a kvôli ním som aj rada chodila do školy. Aj keď nie vždy...

 

 1. Ktorý bol Váš najobľúbenejší predmet v škole?

Literatúra, dejepis, estetika, výtvarná výchova.

 

 1. Myslíte si, že diela, ktoré sú zahrnuté do povinnej literatúry môžu osloviť dnešnú mládež?

Pravdaže, je tam mnoho vynikajúcich kníh, ktoré sa oplatí prečítať. Mená, alebo nálepky, akože povinné čítanie, by nemali byť prekážkou.

 

 1. Máte nejaké životné krédo ktorým sa riadite?

Ži a nechaj žiť...

 

Martin Chudík

 

 

—————

Späť