O literatúre inak


Zuzana Kuglerová bude besedovať v Žiline

27.11.2018 00:34

Pozvanie do Žiliny prišlo vďaka pani učiteľke Tuti Halajovej a jej žiakom, ktorí pozvali Zuzanu Kuglerovú k sebe na 12.12.2018.

—————

Späť