O literatúre inak


Aktuality

09.01.2021 21:59

Edičný plán na rok 2021

Presun z roku 2020: Maroš M. Bančej:  Posledný tanec pre Maleu, básnická zbierka, podporené z FPU Štyria muži, desať žien: antológia poézie a prózy, podporené z FPU   Detská tvorba: Katarína Mosnáková-Baglašová: Pimpa a Timpa Dana Janebová: Pán Škrabko...

—————

12.09.2020 20:41

Rekapitulácia roku 2020

  Čo je u nás nové? Pár radostných udalostí, ku ktorým nesporne patrí vydanie nových kníh a príprava ďalších titulov. Po zložitých skúsenostiach s distribúciou poézie sa naše vydavateľstvo rozhodlo obmedziť vydávanie básnických zbierok. Viac sa chceme sústrediť na rozsiahlejšie prozaické...

—————


Kalendár besied

27.11.2018 00:34

Zuzana Kuglerová bude besedovať v Žiline

Pozvanie do Žiliny prišlo vďaka pani učiteľke Tuti Halajovej a jej žiakom, ktorí pozvali Zuzanu Kuglerovú k sebe na 12.12.2018.

—————

25.11.2018 15:33

Jašíkové Kysuce 2018

Dňa 30.11.2018 prídu autori Ondrej Kalamár a Zuzana Kuglerová do Gymnázia v Turzovke, kde budú v rámci podujatia Jašíkove Kysuce besedovať so študentami. 

—————