O literatúre inak


 

PRIPRAVUJEME: 

Trnavský literát Benjamín Škreko už dávnejšie zaujal ako aforista, glosátor a humorista.  Čitatelia si ho pamätajú aj vďaka tomu, že bol dlho aktívnym prispievateľom humoristického časopisu Roháč. 
Ako to však u mimoriadne nadaných ľudí býva, aj v Benjamínovi sa skrývajú viacere polohy umeleckej výpovede. Jednou z nich je poézia. V svojej najnovšej zbierke Kam z kanapy sa vám predstaví ako majster viazaného verša, ktorý bravúrne zvláda všetky spletité cestičky a zákruty poetiky. Benjamín Škreko je prekvapujúco vždy svoj a zároveň vždy iný. Aj v tejto zbierke nám ponúka dávku svojskych metafor, nadhľad, vtip a noblesu. Knihu si možete objednať na parsartem@gmail.com.